Realizační Tým

PaedDr. Ivo Harák, Ph.D.

vedoucí projektu
731 416843
harak@post.cz

Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.

statutární zástupce
rektor@rek.ujep.cz

Prof. Marie Čechová, CSc.

jazyková, stylistická příprava textů
cechova@pf.ujep.cz

PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

koordinátora projektu za oblast jazykovou
hadkova@pf.ujep.cz

Mgr. Jiří Koten, Ph.D.

koordinátor projektu za oblast literární
koten@pf.ujep.cz

Prof. Dobrava Moldanová, CSc

příprava digitalizace a tisku textů
moldanova@pf.ujep.cz